vineri, septembrie 22, 2023
Acasă Emisiuni Comorile înțelepciunii Despre sărbătoarea cincizecimii

Despre sărbătoarea cincizecimii

Despre sărbătoarea cincizecimii. Cincizecimea este o sărbătoare creștină care are loc la 50 de zile după Paște și marchează coborârea Duhului Sfânt asupra apostolilor și a credincioșilor. Termenul „Cincizecime” provine din limba greacă și înseamnă „cincizeci”, referindu-se la numărul de zile care s-au scurs de la Învierea lui Isus Hristos.

Mențiunea în Biblie

Sărbătoarea Cincizecimii este menționată în Noul Testament, în cartea Faptele Apostolilor. Potrivit relatării biblice, credincioșii au ascultat porunca Mântuitorului:

„…rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49).

Iar în ziua Cincizecimii, în timp ce se închinau împreună, „deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt…” (Fapte 2:2-4).

În acel moment, apostolii au primit darul vorbirii în limbi străine și au început să predice Evanghelia lui Isus Hristos tuturor celor prezenți în Ierusalim.

Cine ține această sărbătoare?

Sărbătoarea Cincizecimii este sărbătorită de către creștinii ortodocși și catolici în mod special. În această zi, se oficiază slujbe religioase speciale, se cântă imnuri și se aduc mulțumiri pentru darurile primite prin Duhul Sfânt. Credincioșii participă la liturghii și se roagă pentru înțelegere, lumină spirituală și binecuvântări divine.

Revărsarea Duhului Sfânt în rândul protestanților și evanghelicilor este o experiență spirituală și religioasă în care credincioșii consideră că sunt umpluți, însuflețiți și conduși de Duhul Sfânt într-un mod special. Acesta este un concept care poate varia în interpretare și practică în cadrul diferitelor denominațiuni și tradiții. Revărsarea Duhului Sfânt este însă considerată o experiență necesară și dorită în viața credincioșilor.

Evenimentul acesta este asociat cu pocăința individuală dar și ca biserică, închinarea comună, rugăciunea pentru Duhul Sfânt sau alte momente speciale de închinare.

Cine este Duhul Sfânt?

Dar cine este Duhul Sfânt? Biblia prezintă pe Duhul Sfânt ca a treia persoană a Trinității, Dumnezeu însuși, fiind deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Isus Hristos. Iată câteva aspecte importante despre Duhul Sfânt din perspectiva biblică:

  • Duhul Sfânt este prezentat ca fiind divin, având aceeași natură și putere ca Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos. În cartea Faptele Apostolilor, când Anania și Safira au mințit în fața Duhului Sfânt, apostolul Petru le-a spus că nu au mințit oamenii, ci pe Dumnezeu (Faptele Apostolilor 5:3-4).
  • Implicarea Sa în actul creator. Conform raportului biblic: „Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor”.(Geneza 1:2).
  • Duhul Sfânt este implicat în lucrarea de transformare și regenerare a oamenilor. „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.” (Ioan 3:5-6)
  • Inspirarea Scripturilor. Apostolul Petru afirma: „Înțelegeți mai întâi că nicio profeție din Scriptură nu s-a născut prin voia omului. Ci oameni sfinți, purtați de Duhul Sfânt, au vorbit de la Dumnezeu.” (2 Petru 1:20-21) Apostolul Pavel susține afirmația apostolului spunând că „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu” (2 Timotei 3:16). Acest lucru înseamnă că Duhul Sfânt a lucrat prin oameni pentru a inspira și a înregistra Cuvântul lui Dumnezeu.
  • Îndrumarea și împărtășirea darurilor spirituale. „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţ Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.” (1 Corinteni 12:4-7)

Acestea sunt doar câteva aspecte din perspectiva biblică despre Duhul Sfânt. În diferitele denominațiuni creștine, există variații în interpretarea și înțelegerea exactă a rolului și lucrării Duhului Sfânt. Dar conceptul general al Duhului Sfânt ca fiind o persoană divină este comun în teologia creștină. În emisiunea Comorile Înțelepciunii, am dezbătut tema Revărsarea Duhului Sfânt cu ajutorul pastorului luteran Sorin Trifa, pastorului penticostal Emil Meștereagă și teologului Daniel Duță.

ULTIMELE ARTICOLE

România nu va recunoaște statutul de soți în cuplurile de același sex

România nu va recunoaște statutul de soți în cuplurile de același sex. România va acorda drept de ședere soților de același sex ai cetățenilor...

Declinul moral al societății și speranța în soluția divină

Declinul moral al societății și speranța în soluția divină. Într-o lume tot mai agitată și tulburată, este inevitabilă observarea declinului moral alarmant. Comportamentele destructive,...

Despre oboseala oculară

Despre oboseala oculară. Ochii sunt organe extrem de importante, reprezentând una dintre cele mai complexe și esențiale părți ale corpului uman, iar sănătatea ochilor...

Cum gestionăm impulsivitatea la copiii școlari

Cum gestionăm impulsivitatea la copiii școlari. Impulsivitatea este acea tendință minunată de a acționa înainte de a gândi, a se aventura fără să cunoască...