Crede și nu cerceta nu se află în Biblie! Această frază folosită de unele persoane religioase creștine este una care poate îndemna către o credință oarbă. Dumnezeu a creat știința și toate domeniile adiacente care se substrag din aceasta. Prin ele El se descoperă oamenilor și oferă o imagine corectă a Sa. Biblia este un instrument excelent de studiu a persoanei Sale.

Crede și nu cerceta!

„Crede şi nu cerceta apare într-o lucrate a filosofului grec Celsus, trăitor în secolul al II-lea, cunoscut adversar al creştinilor şi creştinismului din acea vreme. Este autorul primei lucrări de mare amploare împotriva creştinilor, „Doctrina adevărată”, acum pierdută. Însă, cumva, părţi din ea au supravieţuit, ca citate, într-o lucrare a lui Origen (eretic), ”Contra Celsus”, scrisă ca replică la „Doctrina adevărată”, în care combate ideile formulate în lucrarea lui Celsus.

De aici reiese că Celsus afirmă, în cartea lui, că anumite persoane care nu doresc să ofere sau să primească un motiv pentru credința lor, tot repetă, „CREDE ŞI NU CERCETA” sau că „Înțelepciunea acestei vieți e proastă, dar prostia e un lucru bun”.

Iar citatul a fost preluat cam de toată lumea şi „transferat” în scrierile creştne ca făcând parte din modul de viaţă al credincioşilor, şi folosit, fără mare dorinţă de a vedea dacă e şi real, de majoritatea celor care vor să combată creştinismul. Nimic mai inexact.

Crede și nu cerceta se află în Biblie?

În emisiunea ”Din cărțile lumii” cu Evelina Bevis, teologul Cornel Dărvășan răspunde la această întrebare:

”Crede și nu cerceta nu se află în Biblie. Când se vorbește despre proorocii, afirmații care au legătură cu Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu spune chiar opusul. Să nu disprețuim proorociile ci să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ceea ce este bun. 

Biblia vorbește despre cercetare atunci când vrem să cunoaștem adevărul. Spre exemplu, apostolul Pavel merge la un moment dat într-o localitate numită Berea. În Faptele Apostolilor cap. 17 v 11 se spune că iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Ei cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spune este așa. 

Așa că cercetarea contează. Spune Biblia că unii au făcut din calea credinței ținta cercetării lor stăruitoare. Este foarte important să cercetăm. Să căutăm. Nu să acceptăm absolut orice spune cineva.” 

Aici poți urmări întreaga emisiune: